Bild Beschreibung
1101 ZF Ross f. Lenkfinger 532/540/542
1102 ZF Ross f. Lenkfinger 540 Zoll z.B. 540030 Mercedes-Benz, Vorkrieg
1103 ZF Ross f. Lenkfinger 580 Zoll
1104 ZF Ross f. Lenkfinger 620
1105 ZF Ross f. Lenkfinger 660
1106 ZF Ross f. Lenkfinger 722
1107 ZF Ross f. Lenkfinger 722
1108 Verschiedene Fiat Sicherungsbleche
1109 Verschiedene Steyr Sicherungsbleche
1110 Mercedes-Benz LKW
1111 Verschiedene VW Sicherungsbleche